WYKLAD - PROCES BUDOWY ...

ebook / download / pobieranie / do ÂściÂągnięcia / pdf

WYKLAD - PROCES BUDOWY INTELIGENTNEGO INTELIGENTNEGO BUDYNKU, ARTYKUŁY - ELEKTRYKA, ARTYKUŁY ELEKTRYKA - 3

PROCES BUDOWY
INTELIGENTNEGO
BUDYNKU
Gliwice 08.XII.2009r.
mgr inż. Jarosław Klubkowski
mgr inż. Jarosław Klubkowski
Proces budowy Inteligentnego Budynku
PROCES BUDOWY
INTELIGENTNEGO
BUDYNKU
Gliwice 08.XII.2009r.
WPROWADZENIE,
DEFINICJA ZASOBÓW
OBIEKTOWYCH
Proces budowy Inteligentnego Budynku
WPROWADZENIE,
DEFINICJA ZASOBÓW
OBIEKTOWYCH
Inteligentny budynek posiada system
czujników i detektorów oraz
zintegrowany
wszystkimi
znajdującymi się w budynku instalacjami.
znajdującymi się w budynku instalacjami.
Dzięki informacjom pochodzącym z różnych
Dzięki informacjom pochodzącym z różnych
elementów systemu, budynek może
elementów systemu, budynek może
reagować na zmiany środowiska wewnątrz i
reagować na zmiany środowiska wewnątrz i
na zewnątrz, co prowadzi do
na zewnątrz, co prowadzi do
maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i
maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i
bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów
bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów
eksploatacji.
eksploatacji.
Proces budowy Inteligentnego Budynku
Inteligentny budynek posiada system
czujników i detektorów oraz
zintegrowany
system zarządzania
wszystkimi
system zarządzania
Polem działania tych systemów jest integracja,
kontrola, monitorowanie, optymalizacja i
raportowanie takich elementów, jak: sieć
teleinformatyczna, sterowanie oświetleniem
teleinformatyczna, sterowanie oświetleniem
wewnętrznym i zewnętrznym, sterowanie
wewnętrznym i zewnętrznym, sterowanie
ogrzewaniem osobnych pomieszczeń, sterowanie
ogrzewaniem osobnych pomieszczeń, sterowanie
wentylacją, klimatyzacją i filtracją, sterowanie
wentylacją, klimatyzacją i filtracją, sterowanie
roletami, żaluzjami, oknami, itd.
roletami, żaluzjami, oknami, itd.
Oprócz tego pojawiają się takie zagadnienia, jak:
Oprócz tego pojawiają się takie zagadnienia, jak:
symulacja obecności, ochrona bytu i mienia, system
alarmowy i monitoringu, systemy przeciwpożarowy,
kontroli dostępu, zasilania UPS, pogodowy oraz
kontroli dostępu, zasilania UPS, pogodowy oraz
obsługa urządzeń audio wideo i innych sprzętów
obsługa urządzeń audio wideo i innych sprzętów
codziennego użytku, a także złożony system
codziennego użytku, a także złożony system
personalizacji.
personalizacji.
Proces budowy Inteligentnego Budynku
Polem działania tych systemów jest integracja,
kontrola, monitorowanie, optymalizacja i
raportowanie takich elementów, jak: sieć
symulacja obecności, ochrona bytu i mienia, system
alarmowy i monitoringu, systemy przeciwpożarowy,
współistnieć od kilku do kilkunastu systemów, które
wymagają zasilania, ale co ważniejsze zintegrowania
wymagają zasilania, ale co ważniejsze zintegrowania
ich tak, aby stanowiły jeden spójny organizm, który
ich tak, aby stanowiły jeden spójny organizm, który
może zarządzać wszelkimi zasobami w obrębie
może zarządzać wszelkimi zasobami w obrębie
obiektu (energią cieplną, energią elektryczną, wodą
obiektu (energią cieplną, energią elektryczną, wodą
użytkową, wodą technologiczną, bezpieczeństwem,
użytkową, wodą technologiczną, bezpieczeństwem,
dostępem do pomieszczeń, systemem
dostępem do pomieszczeń, systemem
informacyjnym, systemami pomiarowymi, itp.).
informacyjnym, systemami pomiarowymi, itp.).
W związku z powyższym istnieje konieczność
W związku z powyższym istnieje konieczność
zaznajomienia poszczególnych branż, a
w
, z zasadami
integracji systemów w obiektach, co niewątpliwie
integracji systemów w obiektach, co niewątpliwie
przełoży się na projektowanie i wykonywanie
przełoży się na projektowanie i wykonywanie
spójnych i energooszczędnych systemów BMS/HMS.
spójnych i energooszczędnych systemów BMS/HMS.
Proces budowy Inteligentnego Budynku
W ostatnich latach w obrębie obiektów zaczyna
W ostatnich latach w obrębie obiektów zaczyna
współistnieć od kilku do kilkunastu systemów, które
zaznajomienia poszczególnych branż, a
w
szczególności branży elektrycznej
, z zasadami
szczególności branży elektrycznej