WYKŁAD- Cz IV

ebook / download / pobieranie / do ÂściÂągnięcia / pdf

WYKŁAD- Cz IV, Budownictwo ogólne, Budownictwo ogólne(1)

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
Wydział Architektury
02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14
Prof. dr inż. Kajetan Woźniak
BUDOWNICTWO OGÓLNE
— plansze dydaktyczne —
Część IV
Schody
Warszawa 2007 r.
Plansza 1 z 13
SCHODY
Schody — jedne z najstarszych form architektoniczno-budowlanych — stanowią rozwiązanie techniczne uła-
twiające pokonywanie przez ludzi wszelkich różnic poziomów. Pierwotnie wykonywane jako schody ze-
wnętrzne (stromizny terenowe, zikkuraty, wejścia do monumentalnych budowli), z czasem zaczęły być
powszechnie również stosowane jako schody wewnętrzne, tzn. sytuowane wewnątrz obiektów budowlanych.
1
- stopnie tworzące bieg schodów;
2
- belki policzkowe;
3
- belka spocznikowa;
4
- podest (w poziomie kondygnacji);
5
- spocznik (międzypiętrowy)
Stopnie
a)
prostokątne;
b)
trójkątne;
c)
kątowe;
d)
ażurowe
1
- stopnica;
2
- podstopnica
Plansza 2 z 13
Kształtowanie schodów (rzuty poziome)
a), b)
jedno- i trójbiegowe proste;
c)
zespolone dwubiegowe: zbieżne, rozbieżne;
d), g)
zabiegowe: łamane, powrotne;
e)
łamane trójbiegowe;
f), j), k)
zespolone: łamane (czterobiegowe), po-
wrotne (czterobiegowe), rozbieżne (trójbiegowe);
l), m)
wachlarzowe: jednobiegowe, zespolone;
n)
spiralne
Plansza 3 z 13
Schody ze stopniami wspornikowymi
Schody ze stopniami wolnopodpartymi
Schody płytowe
Plansza 4 z 13
PN-ISO 3880-1:1999 Budownictwo — Schody — Terminologia
A
– całkowita długość klatki schodowej;
B
– całkowita szerokość klatki schodowej
D
– szerokość użytkowa spocznika;
E
– całkowita długość biegu (w rzucie poziomym);
L
– całkowita szerokość biegu;
l
– szerokość użytkowa biegu;
e
– prześwit między biegami (dusza schodów);
g
– odległość od wewnętrznej skrajni balustrady
do krawędzi prześwitu
h
– wysokość stopnia (wymiar podstopnicy);
s
– szerokość stopnia (wymiar stopnicy);
c
– nosek stopnicy;
Plansza 5 z 13