W 2

ebook / download / pobieranie / do ÂściÂągnięcia / pdf

W 2, Biotechnologia MGR, Biotechnologia molekularna i biokataliza MGR, Semestr 3, Zarządzanie, Zarządzanie ...

//-->Nowoczesne tendencjezarządzaniawykładdr inż. Anna Zabłocka-Kluczkap. 315 B-1tel. (071) 320 42 41e-mail: anna.zablocka-kluczka@pwr.wroc.plForma zaliczenia:Kolokwium zaliczeniowesemestr letni2012/20132. Wyzwania dla współczesnego zarządzania(globalizacja i zmiany otoczeniaprzedsiębiorstw, społecznaodpowiedzialność przedsiębiorstw).3. Cechy i kierunki rozwoju współczesnegozarządzania.Wykład2Przedsiębiorstwo w otoczeniuOTOCZENIE„...zbiór tych składników, które nie należą do systemu, a którychzmiana właściwości może spowodować zmianę stanu systemu...”J.W. GościńskiLudzieCeleStrukturaTechnikaPrzedsiębiorstwoWEJŚCIAWYJŚCIAMiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem występuje stała interakcja3Przedsiębiorstwo w otoczeniu„...Zrozumienie zarządzania przedsiębiorstwem jest niemożliwebez zrozumienia otoczenia, w którym ono działa...”B. Wawrzyniak (1999)„...Żadna dziś organizacja nie może być zrozumiała na podstawieanalizy obejmującej tylko jej struktury wewnętrzne, częstozasadnicze elementy wyjaśniające mają charakter zewnętrzny...To co się dzieje w otoczeniu ma większe znaczenie dlaprzetrwania organizacji niż to, co odbywa się w jej ramach...”G. Nizard (1998)4Cechy współczesnego otoczeniaOtoczenie organizacji staje się coraz bardziej:1.rozległe(globalizuje się rynek, wymiana informacji, skutki lokalnychkataklizmów i konfliktów);2.zróżnicowane(nowe wyspecjalizowane organizacje; wąskiei specyficzne „nisze rynkowe”; grupy klientów o specjalnych,wyrafinowanych potrzebach);3.niestabilne(coraz krótszy „okres życia” produktów, coraz silniejszakonkurencja, „rewolucje” technologiczne, przełomy polityczne,aktywna i zmienna ingerencja państwa);4.kompleksowe(coraz większa współzależność procesów orazzjawisk).5